Plus de photos ici 

 

ARTISTAK ETA OBRAK // ARTISTES ET OEUVRES

UROITZAPENAK

Heletako latsagian 
Herauritz auzoa
Serigrafia, instalazioa
Caro Worboys

Uroitzapena alegiazko irudietan, oraingo eta iraganeko emazteek elkar atxemaiten dute. Heletako emazteak agerrarazten dituzten serigrafia obrek, latsagiaren arima poesiaz biziarazten dute.
Caro Worboys-i pertsonak interesatzen zaizkio, baikoitzaren lekua gizartean eta bestearekiko harremanak. Jendeekin sortu elkarrizketak bai eta emaztearen gaia garrantzitsuak dira bere lanean.

MEMOIRES D'EAU

Lavoir d'Hélette 
Herauritz 
Sérigraphie, installation
Caro Worboys

Mémoires d'eau est une scène de vie fictive où se croisent femmes du passé et vies du présent. Les portraits d'habitants d'Hélette, sérigraphiés et mis en scène par l'artiste, animent le lavoir de poésie.
Caro Worboys s'intéresse aux individus, à la place que chacun prend dans la communauté et à ses échanges avec l'Autre. La rencontre avec les personnes qu’elle photographie, ainsi que le thème de la Femme, prennent une place importante dans son œuvre.

XUXURLAK

Lekorneko latsagian
Latsagabehere bidean
Instalazio grafikoa
Uxue Arbelbide

Emazteak beharrez joaiten baziren ere latsagietarat xuriketen egitera, dudarik gabe zerbait poetiko eraiki dutela beren solasekin bai eta kantatu, xuxurkatu edo murmurikatu hitzekin…
Emazteak, ur eta hautsezko mirailetan ikusten ziren garaietako hainbat lekuko litaizke aterbe horiek.
Lehenagoko hitz horien oihartzuna da Xuxurlak arte proiektua, ezin ikusizko ondare hori  gordetzen baitu.
Mintzaira, toki eta egoera horiek  mendez mende sortu loturei interesatzen da, Uxue Arbelbide, arte grafikoen bidez.

XUXURLAK

Lavoir de Mendionde
Route Latsagabehere 
Installation graphique
Uxue Arbelbide

Si les femmes allaient par devoir aux lavoirs laver leurs linges, elles y ont certainement construit quelque chose de poétique par  leurs  conversations,  les mots qu’elles y  chantaient,  chuchotaient, murmuraient...
Ces abris  seraient autant de  témoignages de  ces temps où les  femmes  se reflétaient dans ces miroirs d’eau  et de cendres .
Xuxurlak est une installation en résonance avec ces mots  anciennement partagés où ce patrimoine invisible persiste encore.
Uxue Arbelbide s’intéresse, au travers des arts graphiques, à ces liens tissés à travers  les temps, les langues, les sites et les situations. 

 

ZUBIXKA

Hazparneko latsagia
Labiri auzoa
Zurezko egitura
Johan PraudBere funtzioa galdurik, latsagia iraganean gelditurik bezala dago. Eraikin zaharkituari, artistak gaur egungo geruza bat proposatzen dio. Eraikuntzekin jolastuz, latsagia beste ikuspundu batekin begiratzea proposatzen dio ikusleari.
Johan Praud diseinu egilea, publikoak espazioarekin duen harremanari interesatzen da. Bere lana, ingurumenari loturik eta material naturalen erabilpenean oinarritzen da.

PASSERELLES

Lavoir d'Hasparren 
Labiry 
Installation bois In situ 
Johan Praud

Dénué de son usage premier, le lavoir semble figé dans le temps. L'artiste joue avec l'obsolescence du lieu en proposant une nouvelle strate à l'architecture d'origine, celle de notre époque. Par des jeux de constructions, il invite le visiteur à contempler et explorer différemment l'édifice.
Designer plasticien, Johan Praud s'intéresse au rapport du public à l'espace. Le lien à l'environnement et aux matières qui le constituent sont au cœur de sa démarche.

LATSARRIAK

Bastidako latsagia 
Eihera karrika 
Soin instalakuntza (frantses, euskara, bastida okzitaniako mintzaira)
Oskar AlegriaLatsarriak, Harana errekako latsagietan ibili ziren emazteen lekukotasunak bilduz eta josiz, latsagian proiektatua izaiteko eraikia den filma laburra da. Soinu instalakuntzak, Oskar Alegriak bildu dituen xuriketarien eleak aurkezten ditu, herritarrekin egindako sorkuntza baten bidez.
Oskar Alegriak, dokumentalak eta erreportaiak egiten ditu. Bere sorkuntzetan, kultur eta garaien azken ixtanteen aztarnak hartzen ditu.

LATSARRIAK

Lavoir de La Bastide Clairence
Rue du Moulin
Installation sonore (français, basque, bastidot)
Oskar AlegriaConjuguant témoignages recueillis auprès de femmes ayant lavé leur linge dans les lavoirs de La Joyeuse et poésie de l’artiste, Latsarriak est un court-métrage conçu pour une projection unique au lavoir. L’installation sonore est une création collective d’habitants, qui met en scène les paroles des lavandières.  
Oskar Alegria réalise des reportages et films documentaires. Il capte, dans ses créations, la trace des derniers instants de cultures et d'époques révolues.

Joomla templates by a4joomla